Відвага і страх | Оля Гнатюк

Автор: "Дух і літера"
Год издания: 2015
Наличие: Нет в наличии
190.00Грн
Количество:  

Життя в окупованому Львові описано з перспективи особистої історії. Головну увагу зосереджено на поведінці людей, що постали перед загрозою смерті. Однак незвичність оповіді, що спирається на щоденники, спогади, листи і навіть протоколи допитів, полягає не тільки в цьому. Йдеться про долю людей і водночас долю польської, української та єврейської інтеліґенції, про складні стосунки між ними, про різні вияви солідарності та ворожості, в основі яких лежали відвага і страх.

Читачеві запропоновано замислитися над тим, наскільки сучасні уявлення про Другу світову війну сформувалися під тиском національних наративів, що не залишали місця не тільки для інших наративів, а й для індивідуальних свідчень, якщо ті не вписувалися в панівний дискурс. Матриці національної історії стали тісними рамцями для історичних досліджень того періоду. Тож варто спробувати вийти поза ті межі. Для культурологів, істориків, студентів гуманітарних спеціальностей та всіх читачів, зацікавлених проблематикою Другої світової війни.

******************************************************************************************************************************************************************************

Жизнь в оккупированном Львове описана в перспективе личной истории. Главное внимание сосредоточено на поведении людей, которые стоят перед угрозой смерти. Однако необычность повествования, которое опирается на дневники, воспоминания, письма и даже протоколы допросов, заключается не только в этом. Речь идет о судьбе людей и одновременно судьбе польской, украинской и еврейской интеллигенции, о сложных отношениях между ними, о различных проявлениях солидарности и враждебности, в основе которых лежали отвага и страх.

Читателю предлагается задуматься над тем, насколько современные представления о Второй мировой войне, сформированные под давлением национальных нарративов, не оставляли места не только для других нарративов, но и для индивидуальных показаний, если те не вписывались в господствующий дискурс. Матрицы национальной истории стали тесными рамками для исторических исследований того периода. Поэтому стоит попробовать выйти за эти пределы. Для культурологов, историков, студентов гуманитарных специальностей и всех читателей, заинтересованных проблематикой Второй мировой войны.

Книги
Автор: Ольга Гнатюк Переклад з польского: Марта Боянівськая
К-ть сторінок: 496
Тип обкладинки: тверда
Мова: українська
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
Ваше Имя:Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Добавить фото
Ссылка на фото:
Код с картинки: